Als gevolg is een van onze dagtaken om adressen te corrigeren die:
– structureel fout gesynchroniseerd worden naar ons platform,
– onvolledige gegevens, zoals een missend huisnummer, telefoonnummer, enz,
– of waar het adres niet gevalideerd kan worden adhv onze criteria.

Onze verzendpartners verwachten over het algemeen een adres-object te ontvangen op de volgende manier:

– straat (~35)
– huisnummer (numeriek, ~8)
– busnummer (~8)

Wanneer adrescorrecties, aanpassingen of vervolledigingen nodig zijn, worden deze adressen gecontroleerd door een van onze support-medewerkers.
Na controle wordt er bepaald of u als shop-eigenaar hier acties dient te ondernemen naar de eindklant toe, via een bestellings-blokkering adhv een Q&A.


Enkele van de externe integraties liggen eveneens aan de basis van dit veelvoorkomende probleem:

WooCommerce

WooCommerce heeft de adresvelden opgezet als volgt:
– address_1: straat + huisnummer (verplicht)
– address_2: bus/verdiep/.. (optioneel)

We kunnen aan de hand van een plug-in de velden in de Checkout procedure aanpassen om manuele correcties te voorkomen.

Flexible Checkout Fields for WooCommerce

– address_1: straatnaam (verplicht)
– address_2: huisnummer (+ bus/verdiep/..) (verplicht)

Opgelet, met deze plug-in is het mogelijk om ook andere velden toe te voegen, bijvoorbeeld: “billing_eu_vat”, “box_number”, etc.
Dit zijn META-velden die momenteel niet opgevangen kunnen worden bij synchronisatie. (maw, extra velden is te vermijden, tot nader order)
-> We verwachten momenteel enkel dat je het address_2-veld voor Shipping & Billing hernoemt als doeleinde zijnde “Huisnummer”.

Shopify

Er is tot op heden geen oplossing of integratie ter corrigering mogelijk of bekend in de Checkout-procedure van Shopify.