Je tabblad klanten geeft je een overzicht van de klanten die in je database zitten.  Deze klanten zijn in hoofdzaak geregistreerd via de website.

Je kan ook zelf een klant aanmaken (bijv. om bestellingen voor deze klant via het systeem te verwerken).

  • Klik op de gele knop klant toevoegen.
  • Onder klantgegevens vul je naam en bedrijfsgegevens in.
  • Bij contactgegevens kan je aangeven hoe je klant bereikbaar is en welke taal hij spreekt.
  • Adres laat je toe van het adres in te geven en eventueel een apart leveradres aan te maken wanneer dit van toepassing is.
  • Bij overige informatie kan je een externe id aan de klant toekennen (zoals facturatie referentie) indien je dit wenst.
  • Je hebt de mogelijkheid om de klant als zichtbaar of verborgen in te geven.

Sla de wijzigingen op.