Wanneer we geen integratie met uw platform of custom CMS ondersteunen, kan u gebruik maken van enkele parameters.
Deze zorgen er alsnog voor dat de nodige gegevens kunnen aangevuld worden bij het aanmaken van een label en zodoende het verzendproces een tijdswinst te geven.

API Documentatie:
https://www.shopwedo.com/developer › “Get shipper add label”

Het automatisch aanvullen werkt aan de hand van de volgende GET-parameters:

 • ext
  Verplichte parameter om aan te geven dat dit een manuele invulling is.
  De alsook verplichte waarde voor deze parameter is: "manual"
 • trackingReference
  String met de referentie van je zending
  Bijvb. Bestelnummer
 • addressCompany
  String met bedrijfsnaam
 • addressVat
  String met BTW/VAT-nummer
 • addressFirstname
  String met Voornaam
 • addressLastname
  String met Achternaam
 • addressStreet
  String met Straatnaam
 • addressNumber
  String met Huisnummer
 • addressBox
  String met Huisnummerextensie
  Bijvb. bus, verdiep
 • addressZip
  String(8) met Postcode
 • addressCity
  String met Achternaam
 • addressCountry
  String(2) met Land
  Formaat: ISO 3166-1 alpha-2
 • addressLanguage
  String(2) met Taal
  Formaat: ISO_639-1
 • addressPhone
  String met Telefoonnummer
 • addressEmail
  String met E-mailadres

Bij het genereren van de URL plaatst u deze parameters en hun waarde als GET-parameters in de URL.

De URL waar deze parameters kunnen worden gebruikt betreft de “Creëer label”-pagina:

https://shopwedo.com/admin/shipper/add/?ext=manual&addressStreet={street}&...

Voorbeeld PHP:
zie http_build_query

<?php
// De waarden zouden van de Order-object(en) moeten komen uit de e-commerce software, we vullen hier momenteel enkel voorbeeldwaarden in.
// Opgelet: Vaak is er een verschil tussen Facturatie- en Verzendadres, dit gedrag verschilt van platform tot platform.

$esParams = array(

  'ext'=>'manual',
  'trackingReference'=>'ORDER000012',

  'addressCompany'=>'ShopWeDo',
  'addressStreet'=>'Egide Walschaertstraat',
  'addressNumber'=>'22',
  'addressBox'=>'E',

  'addressLanguage'=>'NL',
  'addressCountry'=>'BE',

  'addressEmail'=>'support@shopwedo.com',
  'addressPhone'=>'003215616500'

);

$url = 'https://shopwedo.com/admin/shipper/add/';
$url .= '?' . http_build_query($esParams);
?>